IMW Institute

OSNOVNE INFORMACIJE
IMW Institut osnovan je u aprilu 2019. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno-istraživačkih i razvojnih poslova.
Primarna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. U sklopu Instituta je smeštena najsavremenija oprema u laboratorijama za ispitivanje metala, zavarenih spojeva, pijaće i otpadne vode, zemljišta...

LOKACIJA I NJEN ZNAČAJ
Institut je osnovan u okviru MIND Group i smešten je u MIND Parku u Lužnicama, u jednom od najvažnijih industrijskih centara u Srbiji. Velika je prednost biti u tako važnom i velikom industrijskom kompleksu kao što je MIND Park. To nam omogućava da sprovodimo ispitivanja materijala i zavarenih spojeva gde su zahtevi kvaliteta na izuzetno visokom nivou. Lociranje Instituta u ovakvom privrednom okruženju omogućava blisku konekciju sa svim kompanijama unutar MIND Parka, ali i svim onim kompanijama koje su u svojstvu klijenata ili dobavljača povezane sa kompanijama koje ovde posluju.

ZAPOSLENI
Najsavremenija oprema koja je pozicionirana u svim laboratorijama Instituta omogućava sigurnost u rezultate ispitivanja koji dolaze sa samih uređaja, međutim sam kvalitet usluga direktno zavisi od stručnog kadra. Iz tog razloga, Institut zapošljava izuzetno stručan kadar iz različitih stručnih oblasti. U Institutu je trenutno zaposleno 12 ljudi, različitih struktura, gde se izdvajaju doktori nauka, diplomirani inženjeri metalurgije, specijalisti hemijskih nauka, mašinski inženjeri i tehnolozi.

USLUGE IMW INSTITUTA
Osnovna delatnost Instituta je ispitivanje materijala i zavarenih spojeva sa razaranjem i bez razaranja.
Institut trenutno poseduje tri laboratorije:
1. Hemijsku laboratoriju,
2. Mehaničko-metalografsku laboratoriju i
3. Laboratoriju za ispitivanje bez razaranja (NDT)

Neke od osnovnih usluga IMW Instituta su:
- Ispitivanje zateznih karakteristika metala,
- Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće,
- Ispitivanje udarne žilavosti,
- Mikrostukturna ispitivanja,
- Analiza hemijskog sastava metala,
- Analiza metala iz rastvora (ispitivanje vode za piće, otpadne vode, ulja, zemljište i drugo),
- Ultrazvučno ispitivanje metala i zavarenih spojeva,
- Vizuelno ispitivanje, ispitivanje magnetnim česticama i ispitivanje tečnim penetrantima.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST
Pored navedenih usluga, u Institutu se sprovode i naučno-istraživačke delatnosti, gde se dostignuća i ispitivanja pretaču u naučne radove. Institut u ovom trenutku ima izuzetnu saradnju sa Univerzitetima u Kragujevcu i Beogradu. Pored Univerziteta uspostavljena je saradnja sa više tehničkih fakulteta u Srbiji.

PLANOVI
Imajući u vidu da je završena prva faza razvoja Instituta koja je podrazumevala akreditaciju laboratorija prema ISO/IEC 17025, kreirani su i novi planovi razvoja koji su u toku. Izdvaja se izgradnja namenskog objekta Instituta gde će se značajno povećati broj laboratorija i usluga Instituta.
Kada je reč o sertifikaciji, pored proširenja obima akreditacije, planirano je i pokretanje aktivnosti sertifikacije osoblja, a kasnije i akreditacije Instituta kao naučno-istraživačke organizacije, čime će se značajno ojačati veza sa državnim institucijama i Univerzitetima kako u Srbiji i tako i u inostranstvu.


MIND Park


Mehaničko-metalografska laboratorija IMW Instituta


Hemijska laboratorija


Metalografska ispitivanja